تاریخ انتشار 1392/11/14
فعال سازی سنسور اثر انگشت
فعال سازی سنسور اثر انگشت
امکان اتصال برنامه به سنسور اثر انگشت جهت ثبت و ذخیره اثر انگشت گیرندگان بار برای پیگیری های قانونی در مواقع بروز تخلف

نرم افزار جامع باربری ها به سنسور اثر انگشت مجهز گردید. به این ترتیب  اثر انگشت گیرنده و تحویل دهنده بار ثبت می گردد و در صورت بروز تخلف پیگیری قانونی صورت میگیرد .