تاریخ انتشار 1392/11/14
ثبت اتوماتیک و دستی مبالغ در صندوق
ثبت اتوماتیک و دستی مبالغ در صندوق
توسط این قابلیت هزینه های دریافتی از فرستندگان بار در سیستم به طور اتوماتیک و دستی ثبت میشود.

توسط  قابلیت ثبت اتوماتیک و دستی مبالغ در صندوق ، هزینه های دریافتی از فرستندگان بار در سیستم به طور اتوماتیک و دستی ثبت میشود و قابلیت گزارش گیری کامل دارد

به این صورت کلیه اطلاعات به صورت آنلاین قابل مشاهده میباشد و امکان از بین رفتن و فراموشی اطلاعات که با استفاده از ثبت دستی بوجود می آمد از بین خواهد رفت